پیتزا ها
پیتزا پپرونی
150000 تومان
پیتزا چانو
185000 تومان
پیتزا باربیکیو
169000 تومان
پیتزا چیکن سوخاری
190000 تومان
پیتزا رست بیف
195000 تومان
پیتزا کاپریچیوزا
155000 تومان
پیتزا مارگاریتا
140000 تومان
پیتزا سبزیجات
160000 تومان
پیتزا زبان
90000 تومان
پیتزا ناپولی
فیله گوسفندی + سس سیر + پنیر بلوچیز + پنیر موتزارلا + قارچ + زیتون
210000 تومان
پیتزا گامبری
سس سیر + پنیر + میگو + قارچ
201000 تومان
خوراک ها
چیکن استرگانوف
99000 تومان
بیف استرگانوف
105000 تومان
چیکن پارمسان با اسپاگتی
197000 تومان
فیله استریپس 2 و 3 تیکه
125000 تومان
برگرها
برگر کلاسیک
135000 تومان
چیکن برگر
99000 تومان
برگر میکس
220000 تومان
دبل برگر
275000 تومان
چیز برگر
159000 تومان
برگر مخصوص
179000 تومان
چوریستو برگر
199000 تومان
پاستا ها
چیکن آلفردو
110000 تومان
بیف آلفردو
119000 تومان
بیف پستو(اسپاگتی)
139000 تومان
بیف آرابیاتا(فتوچینی)
129000 تومان
پاستا آرابیاتا(میگو)
140000 تومان
استیک ها
چیکن استیک
201000 تومان
فیله استیک
260000 تومان
استیک میکس
350000 تومان
استیک پپر کورن(تند)
280000 تومان
استیک انتروکت
299000 تومان
افزودن غذا به یادداشت